[[suggestion]]
Asía

Globalis følger FNs statistikkdivisjons inndeling i geografiske regioner, hvor hele regnes som en del av .