[[suggestion]]
Evrópa

Globalis følger FNs statistikkdivisjons inndeling i geografiske regioner, hvor hele regnes som en del av og inngår i .