[[suggestion]]
Gvatemala
 

Helstu tölur og staðreyndir

Verg landsframleiðsla á hvern íbúa

10 818 PPP$

Aðrir áfangastaðir

Landafræði

Meira en helmingur þess landsvæðis sem tilheyrir Gvatemala er hálendi, en þar má finna tvo fjallgarða, Sierra Madre í suðurhlutanum og Altos Chuchmatanes fyrir norðan. Sierra Madre er sá yngri og má þar finna 33 eldfjöll, þar af þrjú virk. Í suðurátt liggur Kyrrahafið, en landið sem liggur að því er mjög frjósamt. Fjallgarðarnir tveir eru aðskildir af dal nokkrum, en í honum renna árnar Rio Polochic og Rio de Matagua. Norður af Altos Chuchmatanes er stórt láglendissvæði með regnskógum og grassléttum. Regnskógarnir hverfa á ógnarhraða, en stærð þess landssvæðis sem þakið er regnskógi hefur minnkað um helming síðan árið 1890. Líffræðilegri fjölbreytni er ógnað vegna þessa. Að auki er uppblástur lands önnur alvarleg afleiðing skógeyðingar. Við strandlengjuna og í norðurhluta landsins er hitabeltisloftslag en á þeim hluta strandlengjunnar sem liggur að karabíska hafinu getur rignt allan ársins hring. Á miðhálendinu og í nyrstu fjallgörðunum getur hitastig farið undir frostmark á nóttunni. Vatnsmengun er viðvarandi vandamál í Gvatemala. Minna en helmingur íbúa á landsbyggðinni hafa aðgang að hreinu drykkjarvatni.

Saga

Fyrir um 4000 árum varð til samfélag með fasta búsetu á þeim stað sem við köllum Gvatemala í dag. Síðar varð Maya-menningin til, en Mayar voru stærsti menningarhópurinn í Mið-Ameríku fyrr á öldum. Á blómaskeiði Mayanna, frá 300 - 900 e. Kr. þróuðu þeir meðal annars stærðfræði og tímatal. Á sextándu öld komu Spánverjar til landsins og innlimuðu það í spænska heimsveldið. Þetta var byrjunin á kúgun og illri meðferð á frumbyggjum svæðisins, sem enn viðgengst. Árið 1821 fengu Gvatemalar sjálfstæði frá Spáni og 1838 varð landið algjörlega sjálfstætt. Það liðu þó hundrað ár áður en lýðræði komst á í landinu. Í kjölfarið voru gerðar miklar og mikilvægar félagslegar úrbætur. Stjórnvöld reyndu að minnka vald Bandaríkjanna í landinu. Bandaríkjamennn hættu því allri aðstoð við landið og studdu valdaránið sem átti sér stað 1954. Í kjölfarið komst á hernaðareinræði í Gvatemala sem varði næstu þrjátíu árin. Kommúnistaflokkurinn var bannaður og stjórnarandstaðan ofsótt. Þó var andstaða við stjórnvöld mikil og á sjöunda áratug seinustu aldar braust út skæruliðastríð, sem varði allt til ársins 1996. Friðarsáttmáli kom svo í kjölfar þess að landið hafði færst nær lýðræðislegu fyrirkomulagi þar sem völd hersins og stjórnvalda voru ekki eins mikil og áður. Einnig hafði það mikil áhrif að Bandaríkjamenn hættu að styðja hernaðareinræðið.

Vistfræðileg fótspor

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gvatemala ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfélag og stjórnmál

Árið 2007 sigraði vinstriflokkur í forseta- og þingkosningum í Gvatemala í fyrsta sinn frá því að valdaránið átti sér stað árið 1954. Álvaro Colom Caballero úr UNE- flokknum var kosinn forseti landsins, líklega vegna loforða hans um að bæta félagslegar aðstæður í landinu og stemma stigu við sívaxandi ofbeldi. Þau loforð hefur reynst erfitt að uppfylla. UNE hefur ekki meirihluta á þinginu og þar sem skattar í landinu eru lágir er erfitt að fjármagna þær endurbætur sem lofað var. Í friðarsáttmálanum frá 1996 var því lofað að réttindi frumbyggja yrðu bætt í stjórnarskránni, en þær stjórnarskrárbreytingar hafa ekki enn orðið. Einnig voru gefin loforð um að takmarka vald hersins með lögum, en þær breytingar hafa heldur ekki litið dagsins ljós. Sú ofbeldismenning sem óx og dafnaði frá því að borgarastyrjöldin geysaði er enn stórt vandamál í landinu og eru glæpagengi útbreidd. Misskipting auðs í Gvatemala er ein sú mesta í heiminum. 60% íbúanna lifa við mikla fátækt sem kemur verst niður á börnum. Einn þriðji þeirra þarf að vinna fyrir sér og helmingurinn af þeim eru vannærð.

Lífskjör

12

132 av 188

Gvatemala er nummer 132 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Hagkerfi og viðskipti

Bandaríkin hafa lengi haft mikil áhrif í Gvatemala, bæði efnahagsleg og pólitísk. Í byrjun 20. aldarinnar kom bandaríska fyrirtækið United Fruit Company til landsins og hóf ræktun á banönum og kaffibaunum. Þessar vörur gegna enn mikilvægu hlutverki í útflutningi landsins, en um helmingur landsmanna starfar við landbúnað. Á síðari árum hefur verið lögð aukin áhersla á fjölbreytni í landbúnaði til að stemma stigu við sveiflum á heimsmarkaðsverði. Síðan árið 2000 hafa þjónustustörf fengið aukið vægi í landinu og hafa nú tekið við sem helsta tekjulind landsins, en um það bil 60% af vergri þjóðarframleiðslu landsins eru tekjur vegna þjónustustarfa. Efnahagurinn í Gvatemala er mjög sterkur samanborið við önnur lönd Mið-Ameríku. Eins og er stendur efnahagsleg þróun í stað vegna takmarkaðrar innviða ríkisins, hárrar glæpatíðni og lágs menntunarstigs. Umfangsmikil spilling gerir landið líka að ófýsilegum kosti fyrir erlenda fjárfesta. Bandaríkin eru mikilvægasti viðskiptaaðili landsins, en Gvatemala á einnig í talsverðum viðskiptum við önnur nágrannalönd sín. Gvatemala fór ekki varhluta af alþjóðlegu fjármálakreppunni sem hófst 2008. Ástandið versnaði enn frekar árið 2009 þegar miklir þurrkar gengu yfir svæðið og þurfti landið á erlendri aðstoð að halda til að verjast hungursneyð.

Kort

Tölfræði

Á þessari síðu er gildi fyrir landið Gvatemala fyrir allar mælistikur (frá því ári sem síðast barst). Þú getur auðveldlega borið þessi gildi saman við gildi frá öðru ríki. Sjá vísir

Mannfjöldi

Íbúar

18 092 026

Fólksfjöldi Gvatemala

Fæðingartíðni

Meðalfjöldi barna sem hver kona eignast

1 2 2

2,3

Fæðingartíðni Gvatemala

Barnadauði

Meðalfjöldi barna sem deyja áður en þau ná fimm ára aldri, miðað við hver 1000 fædd börn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23

23

af hverjum 1000 börnum sem fæðast Gvatemala

Fátækt

Verg landsframleiðsla (VLF) á mann

Hér hefur landsframleiðslu verið skipt jafnt milli íbúa landanna og leiðrétt fyrir kaupmætti

3

10 818

VLF á hvern íbúa, sett fram í PPP-dollurum Gvatemala

Hungur

Hlutfall íbúa sem eru vannærðir

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

Hlutfall vannærðra íbúa Gvatemala

Loftslag

CO2-losun

Fjöldi tonna koltvísýrings sem hver íbúi losar 

1 0

1,00

fjöldi tonna af koltvísýringi sem hver íbúi losar Gvatemala

Heilsa

Bóluefni

Hlutfall barna sem eru bólusett fyrir mislingum

Engar tölur fáanlegar
af hverjum 10 börnum eru bólusett fyrir mislingum Gvatemala

Drykkjarvatn

Hlutfall íbúa sem hafa aðgang að hreinu drykkjarvatni

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5,6

af hverjum 10 íbúum hafa aðgang að hreinu drykkjarvatni Gvatemala

Menntun

Læsi og skrifleg færni

Hlutfall íbúa, 15 ára og eldri, sem eru læs og skrifandi

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,34

af hverjum 10 íbúum yfir 15 ára eru læs og skrifandi Gvatemala

Skólaganga

Hversu mörg ár er gert ráð fyrir að hvert barn gangi í skóla?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,71

fjöldi ára sem gert er ráð fyrir að hvert barn gangi í skóla Gvatemala

Jafnrétti

Kynjamismunun

Kynjamismunun á sviðum heilsu, aðkomu að mikilvægum ákvarðanatökum og atvinnuþátttöku. 

5

0,481

GII-vísitala Gvatemala

Jobb