[[suggestion]]
Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum

Vedtatt

18.12.1979

Trådt i kraft

3.09.1981

Les mer på engelsk

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women