[[suggestion]]
Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi

Vedtatt

16.12.1966

Trådt i kraft

23.03.1976

Les mer på engelsk

International covenant on civil and political rights

Auðlindir